01-jul

BWI- event zorgt voor nog meer verbinding

Op dinsdag 29 juni jl. waren 20 lokale bedrijven uit de Bouw- Wonen- en Interieurbranche (BWI) te gast op het Cals College in IJsselstein. Samen willen we ook voor het VMBO-profiel BWI werken aan de missie:

Zonder technisch onderwijs geen succesvol bedrijfsleven
en zonder bedrijfsleven geen inspirerend technisch onderwijs


Dat we als BWI op de goede weg zijn en regionaal 'timmeren aan het imago' wordt bevestigd door de groei van het aantal BWI-leerlingen.Van 6 leerlingen naar 27 leerlingen in het komende schooljaar. Daar mogen we samen trots op zijn. 

In het prachtige nieuwe BWI-klaslokaal leren de VMBO-ers op eigen locatie veel, maar nog leuker wordt het om in én van de praktijk te leren.Als onderwijs en bedrijfsleven hebben we 1 gezamenlijk doel: het enthousiasmeren en onderwijzen van de toekomstige vakprofessionals die heel hard nodig zijn. 

De school kan dit niet alleen en we hebben vanuit de belofte van het Sterk Techniek Onderwijs (STO) ook afgesproken dat 20% van het lesprogramma vanuit de praktijk gevoed moet worden. Denk daarbij aan :

-Gastlessen van bedrijven ;
-Bedrijfsbezoeken; 
-Leuke praktijkopdrachten en projecten..
en natuurlijk toffe stages (blok en lint). 

Denise Frerejean heette de aanwezigen welkom namens het Cals College IJsselstein. Als schoolleider VMBO Basis/Kader nam ze de aanwezige bedrijven mee in de ontwikkelingen binnen het Cals College en de inrichting van het onderwijs. Ze gaf een toelichting op de Techroute -die naast de Zorgroute- de gekozen profilering van de school aangeeft. Techniek is de toekomst. Cals IJsselstein biedt een unieke doorlopende leerlijn en doorstroom. De school zorgt voor verbinding tussen de leerniveaus, samenhang binnen de leergebieden en eigenaarschap in een toekomstgerichte en persoonlijke leerroute. De leerlingen worden via praktische leerroutes voorbereid op een beroep in de technische sector. 

Docent BWI/ Stagebegeleider leerwerktraject Sacha Hogerhorst gaf uitleg over de BWI-profieldelen. 
-Bouwproces en voorbereiding
-Bouwen vanaf de fundering
-Hout en meubelverbindingen
-Design en decoratie

Bij BWI zijn er dus niet alleen maar 'harde' vakken, maar er is ook ruimte voor creativiteit. Het lesprogramma bestaat uit de genoemde profielvakken, keuzevakken en een lintstage (20 weken op dinsdag) . Profielvakken zijn voor alle leerlingen verplicht, want daar wordt de basis gelegd. Er zijn 24 keuzevakken, waarvan er in derde leerjaar 2 gekozen moeten worden en in het vierde leerjaar nog eens 2. Leerlingen uit leerjaar 4 zoeken een stagebedrijf om een keuzevak in de paktijk te leren en af te ronden middels een verslag. Aan de aanwezige bedrijven werd dan ook gevraagd om die samenwerking aan te gaan en die vakkanjer van de toekomst een plek te bieden. 

Marieke Stigter vertelde als voorzitter van de Stichting Vrienden van de Techniek over de missie die we gezamenlijk hebben binnen het STO Woerden Montfoort IJsselstein (WMIJ). Na het inhoudelijke programma was het tijd om elkaar te spreken en ontmoeten. Voor soep en broodjes werd gezorgd. 

Wij kijken terug op een vruchtbare avond waar veel nieuwe verbindingen zijn gelegd. De eerste gastles is al aangeboden en we mochten ook financieel nieuwe Vrienden verwelkomen als lid.