04-mrt

Even voorstellen: Programmamanager Sterk Techniek Onderwijs (STO)

Ik ben Freek den Brok, 54 jaar, en de helft daarvan werkzaam op het Cals College IJsselstein. Begonnen als docent geschiedenis en maatschappijleer op de RK Mavo, vervolgens teamleider en schoolleider in de basis/kader afdelingen van het Cals. De hele school heb ik ondertussen wel gezien vanuit verschillende rollen en taken: MR, decaan, examens, onderbouw en bovenbouw, MAVO, Zorg & Welzijn en Techniek. 
En dan sinds 2021, volledig onder de vlag van het Cals, aan het werk voor Techniek. Als Programmamanager STO, regio Woerden, Montfoort, IJsselstein. Maar ondertussen kunnen daar ook Vianen en Nieuwegein aan worden toegevoegd, al staan die nog niet in het logo.
 
Het Cals College is penvoerder, dat betekent dat ze financieel eindverantwoordelijk zijn. Deelnemende scholen zijn verder Kalsbeek Woerden, Futura Woerden (praktijkonderwijs), Minkema Woerden, Oosterlicht Nieuwegein, Wellant Montfoort, MBO Rijnland Gouda, MBO Midden Nederland. Vanuit de bedrijven zijn aangesloten DVVT (wij dus), WTT (Woerdens Techniek Talent met de locatie TechnoHUB) en Bouwmensen Utrecht te Nieuwegein. 
STO moet zorgdragen voor verbetering en vernieuwing van het Techniekonderwijs. Meer contacten en activiteiten met basisscholen, meer voorlichting, meer samenwerking met ROC’s, meer lessen in de praktijk bij bedrijven, uitbreiden stages in het VO, Techniek binnen de Mavo en de Havo, bedrijvenbezoeken en excursies, uitwisselen en kennismaking van docenten/werknemers van de scholen en het bedrijfsleven, nieuwe opleidingen of onderdelen daarvan. In het gezamenlijke plan zitten circa 37 deelprojecten die dit moeten realiseren. En niet voor 1 keertje, maar structureel.

Voor volgende jaar is een speerpunt voor het Cals, dat leerlingen M&T kunnen kiezen in basis/kader klas 3: Mobiliteit & Transport (het vroegere autovoertuigentechniek). Naast Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) en Produceren, Installeren & Energie (PIE, o.a. het vroegere installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek), biedt het Cals dus 3 profielen aan in de harde techniek. Een tweede speerpunt is het invoeren van techniek binnen de Mavo en vervolgens ook de havo. Een derde speerpunt is veel meer contacten, uitwisselingen en onderwijs samen met de lagere scholen. 

Ik wens iedereen veel succes met de ontwikkelingen binnen STO, en dat we er samen beter van worden. Techniek wint het van Corona!