04-mrt

Het nieuwe vak T&T op het Cals College

Technologie & Toepassing, kortweg T&T, wordt bij het Cals College in IJsselstein vormgegeven door het Bèta Challenge Programma (BCP) in de eerste en tweede klas van de Mavo (Vmbo TL). Het vak, waarin de praktische leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, er brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende beroepsrichtingen. Omdat dit vak in samenwerking met het bedrijfsleven wordt gegeven willen wij ons graag aan jullie voorstellen en uitleg geven over het vak T&T.

T&T kan niet als beroepsgericht programma worden aangeboden, maar het is ook geen theorievak. Eigenlijk is het een mix van beiden, een praktijkgericht vak. Echter T&T is een nieuw schoolexamenvak voor de gemengde en theoretische leerwegen van het Vmbo in klas 3 en 4. Binnen dit vak wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde “Zeven Bèta-werelden”, omdat het voor leerlingen in het voortgezet onderwijs een hele uitdaging is om een beeld te krijgen van de mogelijkheden in de techniek, zijn deze 7 werelden ontwikkeld. Uiteraard is daarbij overlap, omdat de verschillende richtingen ook met elkaar in verbinding staan. Zo kan er binnen een opdracht dus raakvlakken zijn met meerdere Bètawerelden.
Bij het vak komen steeds verschillende onderdelen terug, zoals samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze vaardigheden komen goed van pas in het mbo, op de havo en later op de arbeidsmarkt. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding(LOB) vormt een belangrijk onderdeel van het vak. Daarnaast zijn leerlingen bij T&T bezig met levensechte opdrachten van het bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen uit de regio, met een variatie in toepassingsvormen van technologie. Technologie is overal, daarom kunnen T&T-opdrachten overal over gaan en is het vak niet gebonden aan een specifiek profiel: T&T past bij elk profiel in het vmbo.

De voordelen van een vak als T&T zijn, dat:
-de leerlingen gemotiveerder zijn
-de leerlingen beter weten wat ze kunnen kiezen
-er vakoverstijgende projecten ontstaan
-er meer is betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs
-er werk kan worden gemaakt van de doorlopende leerlijnen en -routes
-er een onderwijsvernieuwing op gang komt

Bij dit vak is het de bedoeling dat de leerlingen een opdracht krijgen vanuit het bedrijfsleven, de opdrachtgever voor het project. Deze opdrachtgever komt langs op school, maar wij kunnen ook naar een bedrijf komen (ook in kleinere groepen). Daarbij krijgen de leerlingen uitleg over het bedrijf, wat ze daar doen, welke vooropleiding ze daarvoor nodig hebben etc. Dan krijgen ze de opdracht, een probleem dat moet worden opgelost of een project dat vormgegeven moet worden. Na een aantal weken komt de opdrachtgever de resultaten bekijken en beoordelen. De leerlingen presenteren in een groepje wat zij hebben bedacht aan de opdrachtgever. Het leuke is, er wordt vaak ook écht iets met hun uitgewerkte opdracht gedaan!

Niels van Vliet, n.van.vliet@cals.nl
Alban van den Bergh (TOA), A.vd.Bergh@cals.nl       
Alex Duijzer, a.duijzer@cals.nl
Rogier Boks, r.boks@cals.nl