22-mei

Subsidie voor Sterk Techniekonderwijs

Unieke regionale samenwerking
Het Cals College IJsselstein, Kalsbeek College, Minkema College, ROC Midden Nederland, MBO Rijnland, Wellant College Montfoort en Futura College willen samen met het bedrijfsleven technisch onderwijs in de regio versterken. Op 12 maart 2019 jl. tekenden de bestuurders van deze onderwijsorganisaties en de Vrienden van de Techniek van het Cals College, Woerdens Techniek Talent en Bouwmensen Utrecht een samenwerkingsovereenkomst op het Cals College IJsselstein.
 
Het ministerie van OCW zet zich de komende jaren in voor Sterk Techniekonderwijs door jaarlijks 100 miljoen euro per jaar extra te investeren in techniekonderwijs in het vmbo. Het doel: zorgen voor duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs waardoor er voldoende vakmensen voor de regio worden opgeleid. Hiervoor kunnen onderwijsinstellingen in samenwerking met het bedrijfsleven uit de regio een subsidieaanvraag doen, waarin ze een plan presenteren dat beschrijft op welke wijze ze Sterk Techniekonderwijs gaan realiseren.
 
De overeenkomst is een unieke samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven uit de regio waarmee commitment wordt getoond voor de opgestelde regiovisie en het concrete plan van aanpak op het gebied van sterk techniek onderwijs. Bijzonder aan de samenwerking in deze regio is dat er al een actieve bedrijvenkring om de onderwijsinstellingen heen staat en dat alle partijen, buiten de organisatiebelangen om, zich committeren aan het regiobelang van Sterk Techniekonderwijs.
 
Drie hoofddoelen
Het Cals College IJsselstein heeft samen met het Kalsbeek College initiatief genomen tot het aanvragen van de subsidie. De projectgroep heeft het arbeidsmarktperspectief in de regio geanalyseerd en dit verbonden aan de huidige kwaliteit van het technisch onderwijs. Er is geïnventariseerd wat er nodig is om de kwaliteit van de huidige uitstroom en de gewenste kwaliteit op elkaar aan te laten sluiten. Dit heeft geresulteerd in drie hoofddoelen waar tussen 2020 en 2023 aan wordt gewerkt.
 
1. Basis op orde
Dit houdt in dat de technische profielen waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft ook aangeboden worden door het onderwijs in de regio. En dat het tekort aan bevoegde docenten in techniekonderwijs wordt aangevuld.
 
2. Imago van techniekonderwijs
Een belangrijke reden waarom minder leerlingen kiezen voor techniekonderwijs is het imago van techniek. Door leerlingen in het basisonderwijs al kennis te laten maken met techniek en te laten zien hoe breed de mogelijkheden van techniekonderwijs zijn en ouders hierover te informeren, hopen we het imago van techniekonderwijs te verbeteren, waardoor meer leerlingen kiezen voor techniekonderwijs.
 
3. Doorlopende leerlijn
Door samenwerking en afstemming van lesprogramma’s van de verschillende onderwijsinstellingen (vmbo en mbo) en het bedrijfsleven creëren we een doorlopende leerlijn die zorgt voor een vloeiende doorstroom die goed aansluit bij de behoeften en ambities van het bedrijfsleven.

Tijdspad...
Het is dus nog even spannend. Op 1 juli krijgen we te horen of de subsidieaanvraag is goedgekeurd en of de activiteiten - die voor de komende 4 jaar zijn bedacht- ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Vanaf 2020 starten we dan met de uitvoering van het plan. We hebben er zin in.