MISSIE

Onze missie: een succesvol bedrijfsleven door inspirerend onderwijs

De behoefte aan technisch geschoolde mensen in de regio blijft groeien. Landelijk kiezen nog steeds te weinig jongeren voor een technische opleiding. Als technisch bedrijf in de omgeving van IJsselstein wilt u ook in de toekomst goed opgeleid personeel inzetten. De Stichting Vrienden van de Techniek is in 2010 opgericht om een bijdrage te leveren aan een lokale oplossing voor deze uitdaging. Om de technisch specialisten van de toekomst in huis te halen, zetten we o.a in op stages en technieklessen in en door het bedrijfsleven.  Ons doel is om meer middelbare scholieren te laten uitstromen naar het technisch vervolgonderwijs. Samen inspireren en verleiden we leerlingen zowel binnen als buiten de school, voor een toekomstige baan in de techniek

Het bedrijfsleven en de scholen (vmbo/mbo) werken ook in onze regio binnen het project Sterk Techniek Onderwijs (STO) samen aan de versterking van het technisch beroepsonderwijs. We zetten als bedrijfsleven en onderwijs in op meer professionaliteit, een betere beeldvorming en een goede aansluiting van het beroepsonderwijs. 

Verbinding tussen bedrijven en onderwijs

Als ondernemer ervaart u misschien dat leerlingen onvoldoende zijn voorbereid op het technische bedrijfsleven. Onderwijsinstellingen vinden vaak dat het bedrijfsleven weinig kennis overdraagt over de inhoud en toekomstmogelijkheden van de beroepen. De Vrienden van de Techniek wil samen met zijn deelnemers een verbinding realiseren tussen technische bedrijven in de regio en het Cals College in IJsselstein. Zo zorgen we ervoor dat het onderwijs zo goed mogelijk aansluit op de beroepspraktijk in IJsselstein en omgeving. En dat jongeren ook blijven kiezen voor een technisch beroep.

BEKIJK ALLE ACTIVITEITEN